Biochimic

 

1. Proteina generală;
2. Albumina;
3. Ureea;
4. Creatinina;
5. Bilirubina;
6. Colesterina;
7. ALAT;
8. ASAT;
9. Fosfataza alcalină;
10. L-amilaza;
11. Timol;
12. Glucoza;
13. Ca;
14. Cl;
15. Fe;
16. Proba Roberg;
17. Probele funcţionale ale rinichilor;
18. Determinarea grupei de sânge;
19. Determinarea factorului Rezus;
20. Dozarea glucozei în urină;
21. Dozarea acetonei în urină;