Laborator

>Clinic

1. Analiza generală a sângelui;
2. Determinarea timpului coagulării;
3. Analiza generală a urinei;
4. Proba Zimniţchi;
5. Proba Neciporenco;
6. Coprograma;
7. Determinarea ouălor de helminţi;
8. Spermograma;


>Biochimic

1. Proteina generală;
2. Albumina;
3. Ureea;
4. Creatinina;
5. Bilirubina;
6. Colesterina;
7. ALAT;
8. ASAT;
9. Fosfataza alcalină;
10. L-amilaza;
11. Timol;
12. Glucoza;
13. Ca;
14. Cl;
15. Fe;
16. Proba Roberg;
17. Probele funcţionale ale rinichilor;
18. Determinarea grupei de sânge;
19. Determinarea factorului Rezus;
20. Dozarea glucozei în urină;
21. Dozarea acetonei în urină;


>Imunologic

1. MRS;

2. SIDA;

3. Determinarea Helicobacter Pylori;

4. Determinarea Hlamidiilor;

5. Hormonii

6. Alfafetoproteina

7. Gonadotropina corionica